Privacy Verklaring Buiten Bewegen Brengt Balans

Deze privacy verklaring in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) beschrijft de manier waarop uw privacy gewaarborgd wordt.

Naam / bedrijf:
Buiten Bewegen Brengt Balans Marjan de Muynck-Walhout, verder te noemen BBBB, werkt als wandelcoach/professioneel begeleider en biedt workshops aan. Voor deze werkzaamheden gebruikt BBBB uw persoonsgegevens die via de website of door persoonlijk contact beschikbaar zijn gekomen.

Deze persoonsgegevens betreffen:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • E-mail
 • Geslacht
 • Functie
 • Werkgever

Doel verwerkingen
BBBB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening
 • Voor het sturen van facturen/ de fiscale afhandeling.
 • Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden
 • Voor eigen administratie t.b.v. deskundigheidsbevordering en herregistratie

Verstrekken aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
 • Dat nodig is voor het verzorgen van bedrijfsadministratie
 • Dat nodig is voor het aantonen van deskundigheid van BBBB voor bijvoorbeeld herregistratie
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven

Inzage en wijzigingen persoonsgegevens
Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem in hier dat geval contact op.  Als u een account hebt op deze site of u hebt reacties achter gelaten, kan u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit geldt niet voor gegevens die we verplicht moeten bewaren om administratieve, wettelijke of veiligheidsredenen.

Contactformulieren
De informatie die wordt verstrekt door het invullen van het contactformulier wordt alleen gebruikt voor service aan u, niet voor marketing doeleinden.

Mailpoet nieuwsbrief
We versturen enkel e-mails waarvoor u u hebt ingeschreven, of die betrekking hebben op diensten die we eerder hebben geleverd.

Om e-mails naar u te versturen, gebruiken we uw naam en e-mailadres die u opgeeft. Onze site registreert ook het IP-adres dat u gebruikte toen u zich aanmeldde voor de service om misbruik van het systeem te voorkomen.

Deze site kan e-mails versturen via de MailPoet-verzendservice. Met deze service kunnen we het openen en klikken op onze e-mails volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Geen identificeerbare informatie wordt buiten deze website bijgehouden behalve het e-mailadres.

Bewaartermijn
Gegevens zullen maximaal 10 jaar worden bewaard. Daarna zullen zij worden gewist.

Website
Deze website is beveiligd met een SSL certificaat. Uw brouwser gebruikt functionele cookies. BBBB maakt geen gebruik van cookies op deze website, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer. Er worden dus geen persoonlijke gegevens door cookies gebruikt. De computer is ook beveiligd.

Copyright
Voor de gebruikte documenten en foto’s van BBBB geldt copyright van Marjan de Muynck-Walhout. Overige gebruikte foto’s, filmpjes en teksten zijn openbaar op internet. Als dat niet het geval is werd er persoonlijk toestemming verkregen voor het publiceren.

Klachten over de verwerking
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (telefonisch, email, online etc.) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hendrik Ido Ambacht, 1 september 2020.