Algemene voorwaarden BBBB

De diensten van  Buiten Bewegen Brengt Balans Marjan de Muynck-Walhout, verder BBBB te noemen, worden geleverd op basis van relatie en onderling vertrouwen.

Offertes
De gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
Als de opdracht wordt aanvaard, geldt de intake als eerste sessie.

Annulering
Afzeggen van een afspraak voor een wandelcoachsessie is mogelijk tot 24 uur tevoren.
Daarna worden de overeengekomen kosten in rekening gebracht.

Uitvoering van de overeenkomst
BBBB conformeert zich aan de gedragscode van de LVSC.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie.  Zie ook het privacy regelement.

Klachten
Hebt u een klacht, meldt het BBBB telefonisch of per mail. We komen er met elkaar uit. Zo niet dan wordt een derde persoon ingeschakeld. In het uiterste geval wordt een beroep gedaan op het Nederlands recht.

Betaling
Betaling van de factuur graag binnen 15 dagen na de factuurdatum.

Auteursrecht
Voor de gebruikte documenten en foto’s van BBBB geldt copyright van Marjan de Muynck. Ik deel daar graag van uit. Heb je zelf belangstelling of wil je iets met anderen delen, laat het me weten mmuynck@gmail.com

Zie ook de privacyverklaring