De Multidisciplinaire Richtlijn Depressie 2013 (download) meldt op bladzijde 66 dat runningtherapie en lichamelijke activiteit als eerste stap interventie even effectief bleek als CGT en effectiever dan steunende therapie.

Voor prachtige uiteenzetting over de effecten van lichamelijke activiteit op depressie verwijs ik graag naar het overzichtsartikel van Kandola 2019