Verwondering 13: 09-11-2020

Schilder W.B. Tholen zei op een dag: “Er is veel te veel mooi hier, iedere stap een nieuw schilderij.” Momentopnamen in het directe leven om mij heen inspireerden mij weer voor het delen van deze herfst  plaatjes. Kastanjeboleet in de voortuin van de buren.

Rups van de kleine Beer op het pad.

5 november de eerste nachtvorst met schitterende lichtval mist bij de Pruimendijk

Dan worden ineens alle spinnenwebben zichtbaar.

Ontdooid druppeldetail.

Herfst in de Gorzen.

Indrukwekkend kleur spektakel in de Crezéepolder.